RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP

GOT PNP Sp. z o.o.

Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych oraz innych, poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych, w których  GOT PNP Sp. z o.o. będzie obejmował udziały kapitałowe. Spółka będzie realizowała to zadanie poprzez:

  • Ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi,
  • Wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
  • Weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
  • Prowadzenie badań własnych oraz zleconych,
  • Koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
  • Dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
  • Wejście kapitałowe, wspólnie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu do nowych, celowych podmiotów gospodarczych, w których będą komercjalizowane konkretne projekty,
  • Kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi badawczej, patentowej, biurowej, księgowej, prawnej oraz informatycznej,
  • Wyjście kapitałowe z dojrzałych przedsięwzięć.

Głównym obszarem specjalizacji GOT są projekty związane z technologiami środowiskowymi, obejmujące m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz unieszkodliwianie odpadów.Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 28.08.2014
Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 09.07.2014
Dokument oglądany razy: 81 436